2017. május 23., kedd

Lukácsy Sándor irodalmi ritkaságai (1)

Rejtett kincsek

1987-ben  az RTV-Minerva kiadásában furcsa könyv jelent meg Lukácsy Sándor irodalomtörténész gondozásában: a Magyar Robinson és egyéb iurodalmi ritkaságok. A rendhagyó szöveggyűjtemény ama rádióműsor adásainak átírt szövegeit tartalmazza, melyeket 1984 június 2-a és 1985. március 30-a között, minden szombat este a Magyar Rádió harmadik műsora sugárzott, Lukácsy szerkesztésében. Az adás Rejtett kincsek volt, s a szerkesztőnek a kötethez írott előszava szerint "egy-egy kevéssé ismert szöveget - ritkaságot - mutattam be irodalmunk régebbi és újabb századaiból. Egy-egy szemelvényt megannyi elfeledett, nehezen hozzáférhető műből. "

Az anyag rendkívül változatos, mind a szerzők, mind a műfajok tekintetében, egyben azonban megegyeznek: a szerkesztő valamennyi elé írt felvezetői egy-egy miniatűr irodalmi leckét jelentenek, a példaanyagként szolgáló szövegek pedig a felfedezés revelációjával ajándékozzák meg az olvasót. Mivel a könyv megjelenése óta több mint negyven év telt el, akár azt is mondhatnánk, hogy eltűnt az idő süllyesztőjében, a feledés homályába veszett. Csakhogy ezek olyan közhelyek, amiket könnyű néhány tollvonással áthidalni. Ezt tesszük mi is: a legérdekesebb olvasmányokból, korfestő vallomásokból, naplókból, levelekből ízelítőt adunk a továbbiakban Lukácsy Sándor irodalmi ritkaságai cím alatt. Az első közlemény Ács Gedeon Bostoni jegyzetek című naplórészlete, amelyet a világosi katasztrófa után többedmagával külföldre menekült szerző amerikai tartózkodásáról vezetett.

Ács Gedeon a Mississippi fregatton érkezett Amerikába, ahol egy ideig a New York-i magyar reformátusok lelkésze volt, majd az egyházi szolgálatot, amihez nem sok kedve volt (az apja beszélte rá a papi hivatásra), gyári munkás lett, majd vasútépítéshez került segédmunkásnak. Végül Bostonban telepedett meg és tudományos felolvasások jelentették megélhetése forrását. 1882-ben tért vissza hazájába,s forradalmi múltja miatt csuopán a távoli Csúza faluban kapott lelkészi megbizatást. Itt halt meg pár évi szolgálat után, monumentális, tíz kötetes naplót hagyva maga után.

Naplórészletét egy következő közleményben olvashatjuk.

Következik: Lukácsy Sándor irodalmi ritkaságai (2): Ács Gedeon - Bostoni jegyzetek

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése