2010. december 9., csütörtök

Repülő emberek (3)

Nem tudom, Kenéz Ferenc repült-e életében valaha... Mint utas valószínűnek tartom, de mint pilóta, vagy egyéb fedélzeti felelősséggel bíró egyén...

Pedig nagyon el tudnám őt képzelni egy hangárban, akár egy libalegelőn is, ahol vitorlázó gépek sorakoznak, de még egy léghajó vesszőkosarában is. Verseiben, mint a visszatérő álom (vagy vízió) mindegyre felbukkan a repülés motívuma. Egyik ifjúkori, nagyhatású poémáját egy repülőbaleset köré építette fel. Érdemes újra és újra olvasni. Nem csak az a mesteri benne, ahogy egy riporter tollára illő esemény szinte észrevétlenül vált át a legmélyebb poézisbe és jut el olyan gondolati magasságokba, akár a virtuóz sportrepülők az ő gépeiken, hanem a repülés kiterjesztése mindenre, ami az életben merészség, szabadság, fenség, csúcsratörés után kiált.

(A poéma részei közti illusztrációt repüléstörténeti anyagokból csente el bakter bálint.)Kenéz Ferenc:
KÉREM, DE HÁT KI MONDTA NEKI, HOGY REPÜLJÖN?

S most
mintha a teremtés első pillanatainak
a sötétségéből
elhangzik a mondat:

Kérem, de hát ki mondta neki, hogy repüljön?
Ki mondta neki, hogy repüljön?

Én nem!
Te sem!
Ő sem!

közülünk senki nem mondta neki
hogy repüljön

így hát felelősségünk teljes tudatában
kijelenthetjük

bennünket nem terhel semmiféle felelősség
a továbbiakban

s remélhetőleg
sohasem.

Ó, Ikarusz szárnya, da Vinci szárnya, Lilienthal
szárnya, Aurél Vlaicu szárnya, Blériot szárnya,
Gagarin szárnya, Bormann szárnya
s a tietek
az örökké csendes Á. Zolié, aki biciklire vágyott,
a villogó nyakkendőtűs B. Tibié, akinek az apja
mindig a nyugati adókat hallgatta éjszakákon át,
a kis mitugrász C. Gyuszié, akinek nagyvárosi
unokatestvérei voltak, az örök tornacipős D. Misié,
aki majdnem fölrobbantotta a nyárikonyhát egyszer

istenem, micsoda pálya
az égből
le a
földre.A katasztrófa fénye ott marad égve felejtve
a levegőben.

Kérem, de hát ki mondta neki, hogy repüljön?
Én nem!
Te sem!
Ő sem!Lassan már megörökül a rét,
s az Eddigi Létezés Fája,
s mindazok, akik társak, vagy társak lehettek volna,
most lassan, óvatosan a nevük hallatára
kikukkintanak s visszahúzódnak az idő rejtő ágai,
lombja közé, szájukban egy-egy szalmaszállal,
szárnyaik között egy-egy kis földdarabbal, életükből
éppen csak egy emléknyi látszik, csak egy
emléknyi villan ki a lombok széttárulása és
összehajlása közötti résen, így sorakoznak föl
előttem a fölbukkanásban, s hiába szólongatnárn
már őket, csak a repülés szélén vagy a lezuhanás
szélén, de nem a repülésben s nem a lezuhanásban
találjuk meg most már egymást, csak a kérdésekben
s nem a feleletekben, pedig csak ez adhatna
hatalmat, részünk a repülésben, részünk a
lezuhanásban, ám hiába szólítom őket, a
széjjeltáruló s összeboruló lombok közül érkező
válaszokban nem felismerés, mindörökre illúzió
már, vagy monotónia csupán a repülő zúgása s
lezuhanása
istenem,
micsoda hatalom, micsoda hatalom, hogy része
vagy egy
közösségnek,
s istenem,
micsoda hatalom
a felismerés,
hogy
már hiába vagy az

látom a fiúkat, körben a föld színe fölött,
a szélfúvásban,
látom madárfészeknyi otthonaikat,
a szélfúvásban,
hallom meggyötört, síró, sipogó hangjukat,
a szélfúvásban,

élnek a zöld lombok között, kicsi madár-asztalkához
ülnek le vacsorázni, kicsi madár-szekrénykébe
rakják le ruháikat, kicsi madár-ágyacskába

feküsznek le estelente, kicsit borostásan, kicsit
megöregedve az idő rejtő ágai között, s hiába
kiáltanék feléjük, hajhó, fiúk, csak a lomb susogása,
hiába könyörögnék hozzájuk, gyertek, fiúk, csak
a lomb susogása, hiába nyöszörögnék előttük, ó,
jaj, fiúk, csak a lomb susogása

csak az Eddigi Létezés Fája

s az öregek, körben a föld színe alatt, a világló
gyökerek között, botladozva a szürke humuszban,
földszínű arccal s földnehéz mozdulatokkal,
apránként lehordott füstölgő kéményes kicsi
házaikkal a gyökerek alatt, kicsi, ház előtti
kertecskéjükkel az Eddigi Létezés Fája alatt, a
rögzítő fekete földben, Buhala Józsi bácsi, a
sárkánykészítő mester, nagy ollójával, színesen
tekerőző papírszalagjaival ül a fekete földben, és
Havran Jani bácsi, a kötélverő mester, sok-sok
könyvvel maga körül, világvevő füleléssel ül a
fekete földben, és Tordai igazgató bácsi, magasra
tartott mutatóujjával egy Bartók-dal vagy az
Internacionálé vezényléséhez készülődve áll a régi
iskola üres udvarán, áll a rögzítő fekete földben,
és Kiss Laci bácsi, az Eddigi Létezés Fája alá
lehordott salakpályán, stopperórával a kezében,
mintha valamikor elkezdett futásomat figyelné,
mérné most is, fejcsóválva, a rögzítő fekete földben,
még élnek, lélegeznek az öregek a fekete föld puha
rétegeiben, csak éppen már alattunk vannak, csak
éppen a hangjuk ér el nehezen már hozzánk, csak
éppen a tekintetük töredezik meg, míg elérkezik
hozzánk
micsoda pálya, istenem, micsoda pálya húzható
a földről föl
az égbe

s az aláhullónak
még
sincsen.


- Neve?
- Á. Zoltán.
- Foglalkozása?
- Könyvelő.
- Hol tartózkodott a történtek ideje alatt?
- Én évek óta nem járok sehova. Otthon voltam.
- Mit csinált odahaza?
- Ültem az ablaknál.
- És? Nem hallott semmit?
- Nem hallottam. A becsukott ablak előtt ültem.
- És mire gondolt?
- Az életemre.
- De hát az ablak arra a mezőre nyílik?!
- Igen!
- És?
- És néztem az üres mezőt, és fáradt voltam, és
az életemre gondoltam, és akkor hirtelen
segítségért kiáltottam, és nagy csend volt
körülöttem.

- Neve?
- B. Tibor.
- Foglalkozása?
- Tornatanár.
- Mit tud mondani a történtekről?
- Megéreztem, hogy így lesz.
- Hogy érti ezt?
- Harmincéves korára az ember már pontosan
ráérez mindarra, ami elkerülhetetlen az életében.
- Mire emlékezteti Önt mindez?
- Egy favágógépre.
- Mire?
- Az öreg Bondor bácsi favágógépére. Ott állt
a homályos színben letakarva.
- És?
- És az öreg bebeszélte mindannyiunknak, az utca
gyerekeinek, hogy az egy repülőgépmotor.
- És?
- És nem az volt. Közönséges favágógép volt.

- Neve?
- C. Gyula.
- Foglalkozása?
- Gyógyszerész,
- Mi a véleménye a történtekről?
- Kérem, én nem is tudom, mit mondhatnék.
Átlagosan jó iskolai végzettség, átlagosan jó
munkahely, átlagosan jó megbecsülés. Egy ilyen
élethelyzetből az embernek nem lehet
következtetnie semmire.
- Mégis megtörtént!
- Mással is megtörténhet.
- Nem érez lelkiismeret-furdalást?
- Kérem, én nem vagyok hibás! Főiskolás
koromban én még igazán föl akartam találni
a... a... a...

- Neve?
- D. Mihály.
- Foglalkozása?
- Bútorgyári szakmunkás.
- Van-e mondanivalója a történtekkel kapcsolatban?
- Humbug az egész! Valami élelmes újságíró találhatta ki az egészet.
- Hazugságnak tartja tehát?
- Annak. Esetleg spekulációnak.
- Hogy érti ezt?
- Van, akinek a tragédiáját is megfizetik,
másnak még az életét sem.Ó, a Tenkei-Mussolini-Muncii út 48. szám alatti
ház,
a születéstől boldog
s előtte
az Eddigi Létezés Fája

mintha sok apró lélegzetvételtől remegne olyan
finoman
csillagnyi koronája
s mintha ez
a Fa
egy gyermekrajz lenne:
átüt gyökereken, kérgen, levélerezeten s reánk
világít a keringő nedvek fényes vándorlása, a
gyökerek mélyéből a levelek tetejéig, a levelek
tetejéből a gyökerek mélyéig, a harmat, a
sókristály, az esőcsepp, a napfényrészecske világló
útja az erekben

a születés, a kiválás, a lezuhanás hűs
csillagrendszerében alföldi kisváros libeg a rajzon
a szélben

hahó, fiúk!
gyertek, fiúk!

micsoda pálya, istenem, micsoda pálya,
ó,
jaj,
fiúk!
Ikarusz szárnya,
da Vinci szárnya,
Lilienthal szárnya,
Aurel Vlaicu szárnya,
Blériot szárnya,
Gagarin szárnya,
Bormann szárnya.
a Buhala Józsi bácsi szárnya,
a Havran Jani bácsi szárnya,
a Tordai igazgató bácsi szárnya,
a Kiss Laci bácsi szárnya,
és a Dante szárnya,
és a Madách szárnya,

és a Chagall szárnya,
és a Ginsberg szárnya,
és a Juhász Ferenc szárnya,

a Minden és a Semmi páros szárnya a repülésben,
a mienk,

s a fiúké,
a fiúk sehol-sincs szárnya.Fiúk, ti mindenkoriak:
a szülőföld élménye oly megdöbbentő,
mint egy repülőszerencsétlenség.
Neve: .......................................................
Foglalkozása: ..........................................
Mi a véleménye a történtekről:................

1 megjegyzés:

  1. mintha egy regényt olvasnál versben... nagyszerű!
    irigykednék, ha az irigység méltó tulajdonság lenne - de hát méltatlan...

    VálaszTörlés