2011. február 21., hétfő

Az iszákosság képekben (Három képpel)

(Jól megőrzött, áporodott penész-szagú könyveket lapozva is olykor jól szórakozhat az ember - még száz év távolából visszapillantva régmúlt idők sajtójára. Tisztelettel és ámulattal: bakter b.)

*

Hogy a részeges ember még a Krisztus palástját is elissza; hogy kis lyuk a torok, de egész falut elnyelhet, az bizony senki előtt sem titok, de azért tiszta fogalmunk még sincs róla s maga az italok túlságos kedvelője se gondolja, mily rengeteg szeszt nyeleget le apródonkint.

Hogy tehát a dolog világos és kézzelfogható legyen, három képben bemutatjuk ezt a nagy pusztítást.

Számításba vettük, hogy egy középszerű részeges ivó, egy évben átlag körülbelül hány liter sört és pálinkát tüntet el, azután kiszámítottuk, hogy ennyi ital mekkora edényben férne el, azután lerajzoltuk az edényt s mellé állítottuk az italok nagy  barátját  is,  hogy az arány annál inkább szembetűnő legyen.
Ennyi sört iszik éven át a sörivó

Első képünk a mérsékeltebb sörivó elért évi «eredményét» szemlélteti. Hát bizony csinos eredmény!   Mert — a mint láthatjuk a rajzon — olyan pohár lenne tele az elfogyasztott sörrel, a melyben az illető egész kényelmesen megfürödhetne. Hogy azonban ezt tehesse, létrán kellene felmásznia. Ezt azonban csak ugy kísérelhetné meg, ha egyúttal úszni is tud, mert különben kétségtelenül belefulladna a sörtengerbe.

A pálinkából már a legkonokabb iszákos is kevesebbet fogyaszthat, mint a sörből, de azért, a mint második képünkön látható, ez is meglepő mennyiséget képez egy év alatt. Olyan hatalmas üveg telnék azzal meg, hogy ha az illetőt bele állítanák, csak félig érne fel benne s még vagy 4—5 magához illő pajtást be is fogadhatna. Még igy is kényelmesebben megférnének a hatalmas üvegben, mint a muzeumok szeszbe tett békái.

Ennyi pálinkát iszik a részeges
A harmadik kép még tanulságosabb. Ez meg azt mutatja, hogy mennyi búzát lehetne annak a tömérdek szesznek az árán venni, a mit egy év alatt ilyen torkának élő ember elfogyaszt? Bizony hatalmas zsák kellene hozzá, a milyet még soha, semmiféle gyárban nem csináltak. Hanem ha összehasonlítjuk a mellette álló emberi alakkal, egy pillantásra látjuk, hogy annyi iszákos ember elférne benne, mint a hány krumpli belemegy egy közönséges zsákba.(Forrás: Romániai Magyarok Nagy Képes Naptára az 1906. közönséges évre. Szerkeszti és kiadja: Poliány Zoltán, a "Bukaresti Magyar Ujság" szerkesztője és tulajdonosa. Második évfolyam. Ára 50 bani. Budapest, Franklin Társulat Nyomdája)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése